Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"
 
 


Archiwum

 
 
 

Zapraszamy na nową stronę Stowarzyszenia:

Zapraszamy na zmodernizowaną stronę Stowarzyszenia

 

 


 LGD Kanał Augustowski i Rospuda laureatem konkursu PODLASKI INNOWATOR 2012 
w kategorii INSTYTUCJA WSPIERAJĄCA INNOWACJE


Informacja o projekcie "Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Nowinka" 

 

Projekt pod nazwą: „Transfer wiedzy krajów skandynawskich w zakresie organizacji profesjonalnej turystyki wędkarskiej na obszarze Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego” realizowany w partnerstwie przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kanał Augustowski i Rospuda”

 

Odsyłacz do strony naszego partnera - LGD Druskienniki

Odsyłacz do strony naszego Partnera - LGD Morawskie Wrota

Odsyłacz do strony naszego Partnera - LGD Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy Lokalnej Grupy Działania z Ciechanowa


 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "KANAŁ AUGUSTOWSKI I ROSPUDA"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - Leader  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Copyright (c)2009 Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"